Comunicat de l’Assemblea d’@Interines en relació als fets de l’Institut Joan Fuster

Com assemblea de personal interí i substitut estem consternades pels fets succeïts a l’institut Joan Fuster.CDCJTsNWgAA7IS3

En primer lloc volem mostrar el nostre condol a tota la comunitat educativa del centre, als familiars, amics i éssers estimats. En segon lloc defensar fermament que la solució a les agressions cap a docents, alumnes o PAS als centres educatius no es soluciona canviant l’edat penal, endurint el codi penal per imputar als menors dels 14 anys.

Desconeixent les motivacions de l’alumne per atacar els mestres i alumnes, no volem entrar en rumors, tanmateix diem ben clar que la violència social, atur, precarietat, desnonaments etc… s’acaben traslladant als centres educatius.

Com a treballadors i treballadores de l’educació ja fa temps que patim els atacs i retallades a l’educació pública, que no poques vegades han anat lligats al menysteniment de la tasca educativa. Necessitem més recursos per poder atendre les necessitats de cada alumne/a.

El docent mort, estava exercint la seva feina com a substitut de l’especialitat de ciències socials, des de l’assemblea de personal interí i substitut venim defensant que el personal substituït és imprescindible per garantir la qualitat educativa, atès que en cobrir les baixes laborals permeten que cap alumne quedi desatès.

La tasca educativa constitueix una dedicació meravellosa, amb un alt component vocacional. Tant és així que un gran número de docents passen llargs anys de la seva vida treballant 2 dies sí i 4 no.

Per tant tot i ser docents que van saltant de centre en centre en funció de les baixes, però al cap i a la fi desenvolupen la mateixa tasca i per tant mereixen el mateix reconeixement de drets perquè tenen els mateixos deures.

Com assemblea ens reafirmem en el dolor i la solidaritat per el company mort i per les seves famílies. Així com cap a la resta de companys i alumnes ferides.

Cridem a participar a les concentracions als centres educatius.

Assemblea de personal docent interí i susbtitut