IMPORTANT Assemblea d’interines Dissabte 05/05/2018 (11h)

Companyes i companys,

Us fem arribar la convocatòria de la propera Assemblea d’Interines i Interins el proper dissabte 5 de maig (18h) que tindrà lloc a l’Ateneu Rebel de Poble Sec (C/Font Honrada, 32 MAPA).
Davant l’afusellament d’interines i interins que ha suposat el model d’oposicions aplicat enguany, pensem que és de suma importància que el col·lectiu interí ens organitzem i ens mobilitzem per aconseguir:
– Un model equitatiu d’oposicions que reconegui la situació del nostre col·lectiu, l’experiència que hem adquirit i la manca d’oposicions durant tots aquests anys.
– Un acord d’etabilitat que garanteixi una continuitat del personal interí.
No podem permetre l’ERO massiu encobert que pot suposar l’actual model d’oposicions i per canviar-ho cal que ens organitzem i ens mobilitzem. Som un 40% de les plantilles, tenim més força de la que ens pensem però cal actuar.
Una abraçada, ens veiem dissabte!
b8a0bff5-37df-4e2a-9c31-9f4c79a04e5b.jpg

#25M: Concentració i assemblea per l’estabilització d’interines i interins docents

Companyes i companys,

Davant la convocatòria d’oposicions als cossos docents anunciades per la generalitat, des de l’Assemblea Groga manifestem que l’anunci de places d’oposicions anunciades a Catalunya és totalment insuficient davant l’objectiu marcat per la sentència Europea, i el consegüent pacte estatal, de baixar la temporalitat a menys d’un 8%.

Els darrers anys marcats per les polítiques retalladores i austeritàries de les diferents administracions, ha provocat una situació de precarietat i temporalitat dins de l’administració pública absolutament insostenible que en el cas d’ensenyament arriba fins al 32’16% de la plantilla (d’un total de 72.842 docents 23.406 són personal interí i substitut). Sí això hi sumem l’augment de plantilla previst pel curs vinent (aconseguit gràcies a les mobilitzacions d’aquest curs), aquesta taxa de temporalitat pot arribar fins al 40%.

A tot això cal afegir-hi el marc jurídic de la LEC i la LOMCE que han desmantellat paulatinament els principis bàsics de la funció pública: objectivitat, transparència, igualtat i mèrits en la provisió de places públiques. Deixant a aquests milers d’interins i substituts en mans de la indefensió i l’arbitrarietat més absoluta a l’hora d’assegurar la permanència o l’obtenció de la seva plaça.

Aquestes xifres de temporalitat injustificables i fora de tota lògica, demostren com el Departament d’ensenyament, més enllà de la seva retòrica sobre la “qualitat educativa”, aposta per un model de precarietat i inseguretat permanent.

És per tot això que reclamem:

– Un pla plurianual de convocatòria de places que permeti arribar a aquest 8% en els propers tres anys. Cal doncs augmentar molt significativament les places ofertades per la Generalitat.

– Un sistema d’oposicions just, que no suposi un ERO encobert dels milers de treballadors que ja estan en l’administració en condicions de temporalitat i que ja han demostrat al llarg d’aquests anys la seva capacitat i professionalitat.

Per això exigim:

– Un pacte d’estabilitat de tots aquells interins que ho vulguin que vagi paral·lel a la convocatòria de les oposicions.

– Un accés diferenciat per consolidar el professorat interí i d’altres amb ingrés lliure que ofereixin la resta de vacants.

Una oferta de 19.000 places fins el 2020.

És per aconseguir tot això que us animem a organitzar-vos i mobilitzar-vos i us convoquem a totes a fer una Concentració-assemblea d’interines dijous, 25 de maig, 18h, a la Plaça de Sant Jaume per tal d’anar preparant entre totes un calendari de lluites que ens permeti assolir (com sempre a través de la lluita, no hi ha una altra manera) aquests objectius.

Assemblea d’Interines

Assemblea Groga

 

Comunicat de l’Assemblea d’@Interines en relació als fets de l’Institut Joan Fuster

Com assemblea de personal interí i substitut estem consternades pels fets succeïts a l’institut Joan Fuster.CDCJTsNWgAA7IS3

En primer lloc volem mostrar el nostre condol a tota la comunitat educativa del centre, als familiars, amics i éssers estimats. En segon lloc defensar fermament que la solució a les agressions cap a docents, alumnes o PAS als centres educatius no es soluciona canviant l’edat penal, endurint el codi penal per imputar als menors dels 14 anys.

Desconeixent les motivacions de l’alumne per atacar els mestres i alumnes, no volem entrar en rumors, tanmateix diem ben clar que la violència social, atur, precarietat, desnonaments etc… s’acaben traslladant als centres educatius.

Com a treballadors i treballadores de l’educació ja fa temps que patim els atacs i retallades a l’educació pública, que no poques vegades han anat lligats al menysteniment de la tasca educativa. Necessitem més recursos per poder atendre les necessitats de cada alumne/a.

El docent mort, estava exercint la seva feina com a substitut de l’especialitat de ciències socials, des de l’assemblea de personal interí i substitut venim defensant que el personal substituït és imprescindible per garantir la qualitat educativa, atès que en cobrir les baixes laborals permeten que cap alumne quedi desatès.

La tasca educativa constitueix una dedicació meravellosa, amb un alt component vocacional. Tant és així que un gran número de docents passen llargs anys de la seva vida treballant 2 dies sí i 4 no.

Per tant tot i ser docents que van saltant de centre en centre en funció de les baixes, però al cap i a la fi desenvolupen la mateixa tasca i per tant mereixen el mateix reconeixement de drets perquè tenen els mateixos deures.

Com assemblea ens reafirmem en el dolor i la solidaritat per el company mort i per les seves famílies. Així com cap a la resta de companys i alumnes ferides.

Cridem a participar a les concentracions als centres educatius.

Assemblea de personal docent interí i susbtitut

El dia 16 de maig, tornem a Sant Jaume #AcampadaInterina

La consellera d’educació Irene Rigau i el ministre José Ignacio Wert estan decidits a destruir l’educació pública. Ambdós governants comparteixen un model educatiu elitista on la formació integral de les persones, l’accés universal, l’equitat i la democràcia no existeixen. Per aquest motiu tant la LEC, (Llei d’educació Catalana) i la LOMCE (Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa) conceben l’eduació com una mercaderia destinada a servir de negoci pels de sempre ; la banca i l’església. Per aquest motiu pretenen tornar al model de contractació franquista del professorat de l’escola pública. El govern català, solament amb l’ajut d’ERC,  ha aprovat el decret de de provisió de llocs de treball (decret de plantilles) amb l’objectiu clar de generar un xarxa clientelar on dona massa lliberatat a que el professorat sigui contractat per endollisme, tal i com passa avui a l’escola concertada. Aquest decret no aconseguirà cap millora pedagògica, ni millors equips de treball, ni major creativitat als centres i deixarà a les famílies  sense cap poder decisori. El seu únic objectiu és silenciar al col·lectius de docents que resiteix i que afirma que retallant l’educació i la sanitat no es fa país.

Els interins i interines de l’educació ens plantem! #30A (20h) #AcampadaInterina

Companyes i companys,
L’Assemblea d’Interins i Interines de l’Educació Pública catalana hem decidir plantar-nos.

Després de retallar-nos el sou, no cobrir les baixes, privatitzar l’educació i augmentar les ràtios a les nostres aules, el Departament dirigit per Irene Rigau ha decidit, amb l’anomenat “Decret de Plantilles” donar un pas més en el seu atac al nostre sistema educactiu, minant la democràcia interna dels centres i els drets dels treballadors i treballadores de l’Educació Pública catalana.

Fem una crida a tots els interins i interines i en general a totes les persones preocupades per les polítiques educatives dels nostres governants a acudir el dia 30 d’abril a les 20h a la Pl. Sant Jaume de Barcelona per mostrar el nostre rebuig a la destrucció de l’Educació Pública i dels drets laborals dels i les docents, en especial el personal interí i substitut.

Si ens voleu ajudar a difondre l’#AcampadaInterina, podeu compartir aquest post al Facebook https://www.facebook.com/events/230662107126942 i al Twitter https://twitter.com/Interines/status/459396490650468352/photo/1 

Una abraçada, juntes podem!

 

acampoadainterina 401

Per què diem NO a aquest decret de plantilles i provisió de llocs de treball?

no per entrevista sí per llista

a) L’autonomia de gestió de personal incrementa la qualitat educativa.

Si fos cert, l’escola privada-concertada i privada tindrien millors resultats (per poblacions homogènies) i no és el cas. PISA ho demostra clarament i no hi ha cap estudi que digui el contrari.

 

b) Si s’aplica el decret, la gent que està sense feina en tindrà.

Els companys i companyes que malauradament estan a l’atur és perquè tampoc tenen feina als centres concertats, on el professorat és triat per la direcció. Per tant el decret no crearà nous llocs de feina per a joves novells si no és a causa, com passa en molts centres concertats i privats, que hi accedeixen gràcies a amistats, relacions familiars, coneguts… i no pas per processos de selecció objectius.

 

c) Les direccions podran defensar als “seus interins” i estabilitzar la plantilla.

Tampoc és cert ja que, en un context de retallades com l’actual en què el departament elimina places i cada vegada hi ha menys mestres per atendre a la mateixa població, les direccions tan sols poden administrar la misèria i tampoc tindran capacitat per a “defensar” places que no existeixen ja que, la capacitat de crear nous llocs de treball no la tindran.

 

d) Es produiran avenços pedagògics.

És un desprestigi totalment fals que atempta a la professionalitat dels qui estem treballant als centres públics i ho fem amb dedicació, vocació i qualitat. Aquests avenços s’han donat històricament en moments de mobilització i democràcia als centres, quan la gent s’ha sentit lliure per experimentar i ha tingut la possibilitat d’optimitzar els contextos pedagògics en cada cas. L’autonomia gerencial no està lligada a autonomia pedagògica i s’incrementa l’intervencionisme curricular amb les avaluacions externes, sense tenir en compte les realitats d’aula. És un model que cerca resultats sense tenir en compte el procés, oblidant que treballem amb persones.

 

e) No existeixen mecanismes per controlar al personal que no compleix.

Les direccions i la inspecció tenen capacitat per a obrir expedients. En cap cas ens neguem a l’immobilisme del professorat ni defensar la no professionalitat. Utilitzant de manera assertiva les eines de seguiment que tenim ara n’hi ha suficient. Històricament les inspeccions s’han caracteritzat en l’avaluació de processos burocràtics i no pedagògics, fet que impedeix tenir coneixement de la qualitat dels la relació ensenyament-aprenentatge duta a terme pels professionals de l’educació.

 

f) El model ens porta a la modernitat de gestió.

Fals: el cos de directors ja existia al franquisme i va ser canviat mitjançant la lluita. Els docents sense plaça es deien PNN (Professors No Numeraris) i havien d’anar demanat feina de centre en centre. Casualment, aquesta època no és recordada per ningú com un moment “clau” i positiu en la història de l’educació.

 

g) El projecte de centre necessita de direccions gerencials per a funcionar.

Aquest model s’aplica des de fa anys a Gran Bretanya i altres països anglosaxons. Al llarg de la seva pràctica no s’ha pogut demostrar res més que és útil per incrementar les desigualtat socials.

 

h) El decret facilitarà la gestió.

Fals: incrementa la càrrega burocràtica i fa molt més lent el tràmit de les substitucions. Moltes de les baixes quedaran sense cobrir per la demora burocràtica (entrevistes i procés selectiu).

 

i) No afectarà als funcionaris.

Fals: el decret faculta per a triar el 50% de la plantilla i permet l’arbitrarietat al concurs de trasllats. També permetrà la “remoció” i eliminació de places que no s’ajustin al projecte de centre. Pot semblar positiu si no posem l’èmfasi en que aquestes remocions i eliminacions seran sota els criteris objectius d’un director o directora, fent-se seva l’escola pública i aplicant el seu criteri per a la gestió d’un bé públic de tothom.

 

j) El decret de plantilles és d’inevitable aplicació.

Hem de convertir els centres en espais de resistència. El decret no és d’obligat compliment. Hem de presentar mocions als claustres, fer pedagogia en pro de models de gestió transparents i democràtics defugint del model paternalista que només confia en el control-càstig com a bo, participar i organitzar mobilitzacions…

Fa 40 anys que docents, estudiants i famílies vam construir l’escola pública des de la lluita i la mobilització. Ara no la podem perdre.

Assemblea’t, vine i lluita per a la defensa de l’escola pública catalana!

 

Si vols difondre aquest argumentari comparteix-lo entre els teus contactes. També pots descarregar-te’l [AQUÍ] i portar-lo al teu centre.

Aquí tens els nostres contactes:

• Mail: assembleainterines@gmail.com

• Twitter: https://twitter.com/DocentsPrec

• Facebook: Assemblea d’Interines

Propera assemblea dissabte, 5 d’abril. Més info: https://docentsprecaries.wordpress.com/2014/04/02/assemblea-dinterines-5-dabril-12h-14h/

 

Assemblea d’Interines (5 d’abril, 12h – 14h)

interines 5 abril (1)

 

Benvolguts/des interins i interines;

Us convidem a participa a  la propera Assemblea de Personal Docent Interí i Substitut, per tal de donar continuitat a la lluita contra el Decret de Plantilles, la precarietat laboral i les retallades que ens està aplicant el Departament.
Ens veiem dissabte 5 d’abril; a les 10h a l’Assemblea Groga general, i a les 12h a l’Assemblea Interines, a la porta de l’Escola Bressol Municipal Les quatre Torres (C/ Augusto Cesar Sandino, 9 [MAPA])
Participeu i porteu propostes!

#24G Assemblea d’Interins/es

interines gener'14

El divendres vinent 24 de gener, l’assemblea d’interines es reuneix per tal de
començar a preparar un 2014 ple de lluites contra el Decret de
plantilles i les retallades.

De ben segur començarem a notar amb força la implementació d’aquest decret de cara l’adjudicació de les places provisionals d’aquest estiu. El Decret de plantilles representa una pèrdua de drets laborals, democràtics (i per tant pedagògics) pel conjunt del professorat, però molt especialment pel personal interí que es veurà totalment sotmès a l’arbitrarietat ideològica d’un cos de directors que amb la LEC no ha de donar comptes a la comunitat educativa sinó a la burocràcia administrativa.

Pensem que l’actual model no és l’ideal però enfront l’atac a les més mínimes garanties d’objectivitat i respecte dels drets laborals i de llibertat de docència, cal que comencem a organitzar-nos i pensar respostes a l’altura d’aquesta agressió sense precedents contra l’educació pública..

El 24 de gener a les 19h (Mapa: C/ Font honrada, 32) vine a l’assemblea d’interines, comença a organitzar-te, lluita pels teus drets!

Difonem entre totes i tots!

Cartell per imprimir i enganxar al teu centre: Cartell Assemblea Interins/es 24G BN PDF

Enllaç per compartir al Facebook: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=410786135719079&set=a.309230042541356.1073741826.309225325875161&type=1&stream_ref=10

i al Twitter: https://twitter.com/DocentsPrec/status/422001479440801792

 

 
Mapa de l’Ateneu Rebel de Poble Sec (C/ Font honrada, 32)

Vine a l’Assemblea d’Interins i Interines! Divendres #20S a l’Ateneu Rebel

Benvolgudes, Benvolguts:

Després d’un estiu intens en què moltes i molts hem estat gaudint de l’#EducacióEnMarxa, comença un nou curs que es preveu que requereixi una lluita sostinguda com la que portem ja a la motxilla des de l’Assemblea d’Interines.
Per aquest motiu proposem la primera Assemblea del curs a l’Ateneu Rebel, al carrer Font Honrada 34 de Barcelona el proper divendres 20 de setembre. Continua llegint